จับมือภาคีเฝ้าระวังสื่อสุขภาพ

590712 news
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)ร่วมมือกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.), มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตย

590708 news
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สพฐ. และ Thai Civic Education จัดการประชุมปฏิบัติการ "การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตย" ให้กับครูในโรงเรียนนำร่องในโครงการDCE School ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค. 59

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

“คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์...มองให้มากกว่าความน่ารัก?

“คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์...มองให้มากกว่าความน่ารัก?

590707 clip1วันนี้(7 ก.ค.59) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ จัดงานเสวนา “คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์...มองให้ลึกกว่าความน่ารัก? เพื่อสะท้อนมุมมองในการปกป้องสิทธิเด็กในสื่อสังคมออนไลน์

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

9 ไป ด้วย กัน!

590703 new1
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายในวาระ10 ปีแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมยุทธศาสตร์และทิศทางของสสย. กับภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่1-3 ก.ค. 59 ณ สถาบันวิชาการ TOT

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล