สสย.ร่วมเวทีเสวนา เด็กไทย 4.0 ออนไลน์ร้ายหรือดี? ขึ้น

591221 news1
21 ธ.ค. 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ในการนี้ทางคณะติดตามการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพมติเด็กกับสื่อ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.ร่วมเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

591209 news3
8 ธ.ค. 2559 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในฐานะคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ขับเคลื่อนพลเมือง สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)

590818 action1
สสย.ร่วมกับภาคี จัดสัมมนาขับเคลื่อนพลเมือง สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)เริ่มด้วยกสทช. คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวเปิดงานและบทบาทของกสทช.ในการทำงานด้านเท่าทันสื่อ ต่อด้วยการนำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของMIDL กับสังคมไทย บทบาทการทำงานขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวในเชิงระบบ กลไก และการนำแนวคิดดังกล่าวสู่ระบบการศึกษา

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

การใช้ ICT ในการเรียนการสอนและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

590713 newsเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีแลกเปลี่ยนการใช้ ICT ในการเรียนการสอนและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล