ผลกระทบสื่อโทรทัศน์จากการดูต่อเด็ก

เขียนวันที่ . ฮิต: 4744

สถานการณ์ผลกระทบในเด็กไทย จากงานวิจัยเอแบคโพลล์ในปี 2546

เรื่อง “ผลกระทบสื่อโทรทัศน์ต่อเด็ก” พบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองสังเกตเห็นว่า

รายการโทรทัศน์ทีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ในระดับปานกลาง ค่อนไปทางมากตั้งแต่การซื้อสินค้าตามโฆษณา (เด็กจะซื้อของเล่นและขนมตามโฆษณาร้อยละ 46.4 ของเงินที่ได้รับ) การเลียบแบบท่าทางในการ์ตูน ทั้งการแต่งตัว พูดก้าวร้าว ใช้คำด่า ชกต่อย ตบตี

ทางออก ดูทีวีกับลูก

การได้นั่งดูโทรทัศน์กับลูกเป็นโอกาสที่พ่อแม่ไม่ควรพลาด เพราะเด็กๆจะมีคำถามต่างๆ การที่มีพ่อแม่อยู่ด้วยจะทำให้คำถามนั้นมีคำตอบ เด็กเล็กๆ ยังแยกแยะไม่ออกว่าโลกในโทรทัศน์แตกต่างจากโลกความจริงอย่างไร

กฎทอง 4 ข้อสำหรับลูก คือ

1.ความแตกต่างระหว่างคนจริงกับตัวละคร

2.ความแตกต่างระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องสมมติ

3.ชี้ชวนลูกดูโทรทัศน์รายการดีๆ

4.โทรทัศน์เมื่อเปิดได้ก็ปิดได้ ควรจะต้องคอยควบคุมเวลาในการดูโทรทัศน์ของลูกๆ

โดยเริ่มหัดตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กเล็ก

พิมพ์