ข่าว Update

การประมูลทีวีดิจิตอลช่องเด็ก

ต้องออกแบบหลักเกณฑ์ กลไกต่างๆ ในการพัฒนาช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากทีวีดิจิตอลได้เต็มคุณค่าเดินหน้ายื่นข้อเสนอ

พิมพ์อีเมล