ข่าว Update

ปั้นแพลตฟอร์มออนไลน์ตอบโจทย์กระแสFOMO

570226 it1
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เสพข้อมูล ข่าวสารและคอนเทนท์ผ่าน "หลายจอ" ในรูปแบบ "มัลติ สกรีน" เรียกว่าผู้บริโภคเกือบทุกวัยมีอาการ "ติดสมาร์ทโฟน"

เช็คโซเชียล มีเดีย มีพฤติกรรม Multitasking อาการทรุนแรงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ Gen Me จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคในยุคนี้ มีพฤติกรรม "กลัว" ตกกระแส ตกเทรนด์ หรือ FOMO (Fear of Missing Out) นับเป็นเรื่องสำคัญที่บรรดานักการตลาดและแบรนด์ต่างๆ จะต้องพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

อนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่าปัจจุบันหลายแบรนด์ทั่วโลกได้นำกระแส FOMO ของผู้บริโภคมาปรับใช้และพัฒนากลยุทธ์การตลาด ตอบโจทย์กลุ่มคนที่ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และโลกโซเชียล มีเดียอยู่ตลอดเวลา ด้วยมีพฤติกรรมไม่ต้องการ "พลาด" ทุกกระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์

การจะเป็นแบรนด์ที่ถูกใจทุกเจน เกาะกระแสการทำตลาดในยุค FOMO Marketing จะต้อง ทำให้แบรนด์ดู "เจ๋ง เท่ และโดน" เป็นแบรนด์ "ตัวจริง" มี "เอกลักษณ์" ที่โดดเด่นและแตกต่าง อีกทั้งต้องเป็นแบรนด์ที่ "รักษ์โลก รักสังคม" และมีมุมมองเชิงบวก

ในโลกโซเชียล มีเดีย ที่กลายเป็น "ช่องทาง"ให้ผู้บริโภคเกาะติดเทรนด์ และไม่สามารถ "พลาด" การติดต่อสื่อสารได้อีกต่อไป นักการตลาดและแบรนด์จะต้องพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์กระแสเหล่านี้ เพื่อทำให้แบรนด์ยังอยู่ในทุกช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารกับผู้ บริโภคแบบ "ทุกที่ ทุกเวลา"

ท่ามกลางกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในยุคนี้ ส่งผลให้ "ผู้บริโภค" ในแต่ละ "เจน" มีพฤติกรรมแตกต่างกัน ดั่งใจถวิล อนันตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทอิทเทจ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่าสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย และ SSI ญี่ปุ่น ได้ร่วมกันสำรวจออนไลน์กลุ่มผู้บริโภคจำนวน 8,933 ตัวอย่าง ใน 9 ประเทศ ออสเตรเลีย ,จีน,ไทเป ,ญี่ปุ่น ,นิวซีแลนด์ ,เกาหลี ,มาเลเซีย ,สิงคโปร์ และประเทศไทย ในกลุ่มอายุ 15-69 ปี ทั้งกลุ่ม คนรุ่นใหม่ เจนมีทั่วโลก, เจนมีไทย, เจนเอ็กซ์ และเจน เบบี้บูมเมอร์

จากผลสำรวจพบว่ากลุ่ม "เจนมี" ในประเทศไทย มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง "เร็ว" กว่ากลุ่มตัวอย่าง "เจนมี" ในหลายประเทศที่ทำการสำรวจ

เห็นได้จากความนิยมใช้บริการ คอนวีเนียน สโตร์ ในกลุ่มเจนมีไทยอยู่ที่ 93% สูงกว่าเจนมีทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ 74% ขณะที่เจนเอ็กซ์ 71% และเบบี้บูมเมอร์ 61% เช่นเดียวกับประเด็นความนิยมใช้บริการในห้างสรรพสินค้า ที่เจนมีไทย อยู่ที่ 64% ขณะที่เจนมีทั่วโลกอยู่ที่ 42% เจนเอ็กซ์ 34% และเบบี้บูมเมอร์ 26%

ส่วนความนิยมการใช้บริการที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก คือ "ชอปปิง ออนไลน์" ที่เจนมีทั่วโลกอยู่ที่ 40% ส่วนเจนมีไทย 30% เจนเอ็กซ์ 32% และเบบี้บูมเมอร์ 25%

ผลสำรวจระบุแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของสินค้าที่เจนมีไทยสนใจมาก ที่สุด คือรูปแบบ "ซื้อ 1 แถม 1" เพราะเห็นว่าเป็นรูปแบบที่ได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและมองว่ายุติธรรมกับผู้ บริโภค (fast & fair) ด้วยสัดส่วน 36% และสนใจมีส่วนร่วม 83% ส่วนเจนมีทั่วโลกสนใจราว 15% และมีส่วนร่วม 64%

ในมุมมองการเสพสื่อดั้งเดิมและโซเชียลมีเดีย ของเจนมีไทยและต่างชาติ พบว่าอินเทอร์เน็ตทีวีและออนไลน์เกมส์ เป็นสื่อที่ให้ความสนุกสนาน ขณะที่ สื่อดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ แมกกาซีน วิทยุ เพย์ทีวี เป็นสื่อที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ฟรีทีวีและหนังสือพิมพ์ เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และโซเชียล มีเดีย เป็นสื่อที่เจนมี ระบุว่าเป็น"ต้อง" มีติดตัว เพื่อใช้ติดต่อกับผู้อื่น

การสำรวจด้านอัตราการเข้าถึง "สมาร์ทโฟน" ของเจนมีทั่วโลกอยู่ที่ 83% เจนมีไทย 81% เจนเอ็กซ์ 79% และเบบี้บูมเมอร์ 65%

โดยฟังก์ชั่นการใช้งาน "สมาร์ทโฟน" ที่ได้รับความนิยมจาก "เจนมีทั่วโลก" ใช้งานโทร.สูงสุด 48% sms 44% โซเชียล มีเดีย 42% ไวไฟ 39% เล่นเกม 26% ฟังเพลง 24% ถ่ายรูป 23% อีเมล 23%

ด้าน"เจนมีไทย" ใช้งานโทร. 51% sms 8% โซเชียล มีเดีย 65% เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเจนมีไทยมีพฤติกรรมใช้งานโซเชียลมีเดียสูงกว่าเจนมีทั่วโลก

ในมุมมองของ "เจนมี" โดยรวมมอง "โซเชียลมีเดีย" ว่าควรตอบโจทย์ ความสนุกและการให้ข้อมูล เป็นสื่อที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นๆ และเป็นช่องทางที่ทันสมัย

ผลสำรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นพฤติกรรมของ "เจนมี" กลุ่มที่จะเป็นกำลังซื้อสำคัญในอนาคต ให้ความสำคัญกับช่องทางการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นลำดับ แรก ขณะเดียวกันยังคงเสพคอนเทนท์ผ่านสื่อดั้งเดิมและให้ความน่าเชื่อถือในอัตรา สูง

ดังนั้นบรรดาแบรนด์และนักการตลาดจะต้องสร้างแฟลตฟอร์มผ่านโลกออนไลน์และโซ เชียล มีเดีย เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์ ทำให้แบรนด์อยู่ในกระแสสนใจของผู้บริโภคในยุคนี้อยู่ตลอดเวลา

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

พิมพ์อีเมล