ข่าว Update

ดูทีวีดิจิทอลได้อย่างไร

570401 tvdijital

“เดลินิวส์ออนไลน์” ได้หาข้อมูลและทำภาพประกอบเพื่อสร้างความกระจายให้กับประชาชน 22 ล้านครัวเรือนที่เป็นผู้รับชมโทรทัศน์และได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านการ ส่งสัญญาณทีวีจากระบบอะนาล็อคสู่ระบบดิจิตอล ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)สรุปวิธีการรับชมฟรีทีวีดิจิตอล 24 ช่อง สามารถทำได้ ดังนี้

 

1. หากบ้านท่านติดจานดาวเทียม หรือปกติชมฟรีทีวี 6 ช่องผ่านจานดาวเทียมอยู่แล้ว สามารถถอดปลั๊กเสียบใหม่ ดูได้ที่ช่อง 11-46


2.หากบ้านท่านติดเคเบิ้ลทีวี สามารถรับชมดูช่องทีวีดิจิตอลได้เลย โดยเคเบิลจะปรับเรียงช่องให้เอง


3.หากบ้านท่านชมทีวีผ่านหนวดกุ้ง ก้างปลา และไม่เคยติดจานหรือกล่องใด ๆ แนะนำว่ารอคูปองจาก กสทช.ไปแลกซื้อกล่องดิจิตอลหรือทีวีใหม่ ในเดือนมิถุนายน (โดย กสทช. จะเริ่มจัดส่งคูปองไปให้ที่บ้านทางไปรษณีย์ โดยจะส่งให้ในพื้นที่ที่โครงข่ายสามารถเข้าถึงก่อน 11 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กทม. นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ระยอง สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น และอุดรธานี)


4.หากท่านประสงค์จะชมฟรีทีวี 6 ช่องเหมือนเดิม โดยไม่ประสงค์จะชมช่องรายการจากทีวีดิจิตอลแต่อย่างใด ยังคงสามารถรับชมได้เช่นเดิมอย่างต่อเนื่องไปอีก 5 ปี


5.หากท่านประสงค์จะซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลมาติดตั้งกับทีวีเครื่อง เดิมเอง โดยไม่รอคูปองจาก กสทช. สามารถทำได้เลย โดยให้สังเกตว่า เสาอากาศที่บ้านท่านสามารถดูช่องไทยพีบีเอสได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถรับชมได้จะต้องซื้อเสาอากาศ มีให้เลือกทั้งแบบภายในหรือภายนอก มาติดเพิ่มถึงจะดูได้ (กรุณาดูว่าสินค้าที่ซื้อที่กล่องต้องมีสัญลักษณ์ กสทช. และสติ๊กเกอร์ น้องดูดี ซึ่งเป็นการรับรองว่าสินค้าดังกล่าวสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้)


6.หากท่านประสงค์จะซื้อทีวีเครื่องใหม่ที่รับทีวีดิจิตอลได้ในตัว (Digital Build In) ไม่ต้องมีกล่อง เสียบหนวดกุ้งดิจิตอล ดูได้เลย (กรุณาดูว่าสินค้าที่ซื้อที่กล่องมีสัญลักษณ์ กสทช. และสติ๊กเกอร์ น้องดูดี ซึ่งเป็นการรับรองว่าสินค้าดังกล่าวสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้)

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 -24 เมษายน นี้ “เริ่มทดลองออกอากาศ” หากมีปัญหาติดขัด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200

http://www.dailynews.co.th/

พิมพ์อีเมล