ข่าว Update

ทีวีดิจิตอลคืออะไร

ทีวีดิจิตอลคืออะไร

ทีวีดิจิตอลต่างจากที่วีที่เราดูอยู่ในปัจจุบันไหม เราจะมีวิธีทำความเข้าใจอย่างไร ทำไมต้องมีการประมูล และมีช่องรายการประเภทไหน อย่างไร การติดตั้ง การรับสัญญาน จะใช้อุปกรณ์อย่างไร ท่านจะหาคำตอบทุกคำตอบได้ที่นี่ เว็บของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย

 

 

ทีวีดิจิตอล

ภาพทีวีดิจิตอลของจริงในระบบออกอากาศในระบบ HDMI ที่สัญญานชัดมากๆสรุปก็คือทีวีอนาล็อก จะส่งสัญญานเป็นคลื่นวิทยุ โดยไม่ได้มีการแปลงการส่งเป็นระบบตัวเลข 01010101 เหมือนคอมพิวเตอร์ เวลาสัญญานอ่อน ก็จะเป็นเม็ดๆ แต่ทีวีดิจิตอล จะมีการแปลงข้อมูลเป็นตัวเลข 01100010 ก่อนที่จะส่งมา และเมื่อมาถึงเครื่องรับ ก็จะมีการแปลงสัญญานตัวเลข 01100011 ให้กลับกลายเป็น ภาพ และ เสียง ถ้าสัญญานอ่อน หรือสัญญานไม่พอ ภาพก็จะเป็นเหมือน CD เป็นรอย เพราะข้อมู,ส่งมาเป็นตัวเลข เลยมาไม่ครบ ตรงส่วนที่ไม่ครบก็จะเป็นสี่เหลี่ยม แต่ถ้าสัญญานอ่อนมากๆ ภาพก็จะหายไปเลย หรือจอดำ และขึ้นข้อความว่า ไม่มีสัญญาน หรือ สัญญานอ่อน
อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือ ทีวีอนาล็อก จะมีช่องรายการให้รับชมน้อย เพราะทีวีอนาล็อกใช้เนื้อที่ในการส่งมาก อย่างประเทศไทยเรา ก็มีทีวีอนาล็อก แค่ 6 ช่องเอง ก็คือช่อง 3 ,5 ,7 ,9 ,NBT และ ThaiPBS เท่านั้นเอง แต่ถ้าเป็นทีวีดิจิตอลจะมีช่องมหาศาล เพราะทีวีดิจิตอลใช้เนื้อที่ในการส่งข้อมูลน้อย เปรียบให้เห็นง่ายๆก็เหมือน เทปคาสเส็ทซึ่งเป็นอนาล็อก เทียบกับ MP3ซึ่งเป็นดิจิตอล MP3 จะมีเพลงฟังได้มากกว่า และชัดกว่าเทปคาสเส็ท ยกตัวอย่างเช่น ช่องรายการในจานดาวเทียมจานดำPSI ,จานเหลือง DTV ,จานส้ม IPM ,จานแดงTRUE หรือ เคเบิ้ลดิจิตอลท้องถิ่นต่างจังหวัดจะมีช่องรายการมากมาย ตั้งแต่ 100-200 ช่อง นั่นเอง

ทีวีดิจิตอลแบบที่ 1 DVB-Sคำย่อของ(Digital Video Broadcasting Sattelite )ทีวีดิจิตอลดาวเทียม
ทีวีดิจิตอลแบบที่ 2 DVB-C คือคำย่อของ( Digital Video Broadcasting Cable )ทีวีดิจิตอลเคเบิ้ล
ทีวีดิจิตอลแบบที่ 3คือ DVB-T ,DVB-T2คือคำย่อของ( DIGITAL VIDEO BROADCASTING Terrestrial Television)ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน ที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงในบัดนี้
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอลกำลังเป็นที่กล่าวขวัญกันมากในสื่อมวลชน ระบบนี้เป็นการออกอากาศภาคพื้นดินที่เรียกว่าDVB-T2ที่มี การพัฒนามาจาก DVB-Tโดยมีการพัฒนามาถึงระบบ DVB-T2 แล้ว ซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่รองรับ MPEG4 หรือHDMIซึ่งระบบนี้ ได้นำมาใช้ในเมืองไทยปี 2556
ทีวีดิจิตอล
ตามประกาศของ กสทช.นั้น ระบบทีวีดิจิตอลในประเทศไทย เป็นโครงการที่ต้องจัดทำให้เกิดขึ้นโดยจะมีการเปลี่ยนระบบการรับชมทีวีของประเทศไทยให้เปลี่ยนเป็นระบบทีวีดิจิตอลทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2559ก็คือ ภายใน 4 ปี นับจากนี้ไป(2556) เราจะได้เห็นประชาชน ซื้อกล่องรับสัญญานทีวีดิจิตอล DVB-T2หรือ ซื้อเครื่องรับทีวีดิจิตอลไปติดตั้งเองในบ้าน โดยใช้กับเสาอากาศUHFเดิม เมื่อมีการประมูลทีวีดิจิตอลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถรับชมช่องรายการทีวี ซึ่งเป็นที่วีในระบบทีวีดิจิตอลได้ถึง48 ช่องรายการทีวีดิจิตอลในจำนวน 48 ช่องรายการนี้ เราจะได้ชมภาพที่ชัดในระบบ ความคมชัดสูง หรือ ที่ภาษานักเล่นเครื่องเสียง และ ทีวี เรียกกันว่าระบบ เฮ็ดดีเอ็มไอ HDMIหรือโทรทัศน์ระบบความคมชัดสูง หรือทีวีดิจิตอลHDMIรวมอยู่ด้วยถึง7 ช่องรายการ
ประเภทของช่องรายการนั้น อาจจะมีแบ่งเป็นหลายประเภท แต่สรุปได้ว่า มีช่องรายการ 3 5 7 9 11 ไทยพีบีเอส ท่านจะได้ชมแน่นอน 6 ช่องในเครื่ิองรับทีวีดิจิตอลระบบใหม่ แต่ที่เราจะลุ้นว่า จะได้ชมรายการ ฟรีทีวีในแบบความคมชัดสูง HDMI นั้น มีสิทธิ์ลุ้น แค่ 2 ช่อง คือช่อง 3 และ ช่อง 7 เท่านั้น เพราะในการประมูลช่องรายการทีวีดิจิตอลนั้น มีแบ่งเป็นช่อง HDจำนวน 7 ช่อง ที่เหลือเป็นช่องธรรมดา จำนวน 41 ช่อง แต่เราก็ยังไม่ทราบว่า ช่อง3 และ ช่อง 7 จะยื่นขอประมูลทีวีดิจิตอลในแบบ ช่องธรรมดา หรือทีวีดิจิตอลในแบบช่องHDMI ก็ยังไม่อาจทราบได้ เพราะการประมูล ยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ (พ.ค.2556)

2.ช่องรายการทีวีดิจิตอลหมวดสาธารณะ12 ช่องช่องรายการ 12 ช่องนี้ จะเป็นช่องที่จะทำให้เกิดประเด็นที่วิพากย์วิจารณ์ในสื่อต่างๆอย่างแน่นอน เพราะมีรายละเอียดที่ซับซ้อน

- ความตั้งใจที่จะ ให้ ช่อง 5 ช่อง 11 และช่อง ThaiPbs ได้อยู่ในหมวดนี้แน่นอน น่าจะมาจากสาเหตุที่ว่าช่องทีวีทั้ง 3 ช่องนี้ มีสถานีส่งทั่วประเทศ ซึ่งถ้ามีการมีการนำมาแบ่งปันทรัพยากรกัน ใช้คลื่นส่งคลื่นเดียวกัน ช่องสาธารณะ ทั้ง 12 ช่อง จะแทบไม่ต้องตั้งเสาส่งเลย

ที่ประชุมคณะกรรมการกสท. เมื่อ 17 เมษายน 2556 ได้มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ เห็นด้วย3:ไม่เห็นด้วย1:งดออกเสียง1
ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่ 2เพื่อความมั่นคงของรัฐ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีมติเห็นชอบคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะ ประเภทที่ 2เพื่อความมั่นคงของรัฐ ต้องมีสถานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มิใช่รัฐวิสาหกิจตามมาตรา 11(1)
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา11(1)ต้องมีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการใช้คลื่นความถี่เพือประกอบกิจการบริการสาธารณะเพือรักษาความมั่นคงของรัฐ ดังนี้
- พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
- พิทักษ์ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
- รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ที่ประชุม กสท. ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... และให้นำร่างประกาศฉบับดังกล่าวเสนอต่อ กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาต่อไปอ่านต่อ....

ร่างเกณฑ์ Buity Contestคืออะไร

ร่างนี้ คือแนวทางที่จะคัดเลือกว่า ช่องรายการแบบไหน จะเป็นช่องรายการประเภทสาธารณะ


30 เมษายน พ.ศ 2556- กรรมการกิจการกระจายเสียงฯกสทช. ซึ่งอยู่ฝ่ายเสียงข้างน้อย 2 คน ได้แก่ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำร่าง”หลักเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้ขอรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทกิจการบริการสาธารณะ”โดยมีนักวิชาการ และภาคสังคมร่วมด้วย
ซึ่งร่างนี้ จะใช้เป็นกติกากลาง ในการพิจารณาให้คะแนน ของผู้สนใจขอรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลกลุ่มบริการสาธารณะ ในรูปแบบ”บิวตี้คอนเทสต์” หรือ การพิจารณาให้คะแนนตามศักยภาพของผู้ประกอบการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 5 ด้าน

- ความพร้อมด้านเนื้อหารายการ มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 25
- ด้านธรรมาภิบาล มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 20
สิงหาคม-กันยายน2556นี้

โดยยังไม่ได้กำหนดประเภทช่องรายการที่จะเริ่มการประมูล

ทั้งนี้ ได้กำหนดกระบวนการ วิธีการประมูลคลื่นความถี่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลหลักๆ ใน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย

- กำหนดเงื่อนไขการรับใบอนุญาตที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีการตรวจสอบเนื้อหารายการที่ออกอากาศที่ชัดเจน,

- กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

- กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดบริการสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุเช่น ต้องมีบทบรรยายใต้ภาพ หรือมีล่ามภาษามือ เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ

หลักเกณฑ์การประมูล
จะกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินเพื่อรับซองเข้าร่วมประมูล จำนวน 1 ล้านบาท ต่อ 1 ช่องสถานี วางเงินประกันซอง 10% ของราคาตั้งต้นในแต่ละประเภทช่องรายการ

การเคาะราคาประมูล

ผู้เข้าประมูลสามารถเคาะราคาเพิ่มเงินประมูลจากราคาตั้งต้น โดย

- ช่องเด็ก เพิ่มครั้งละ 1 ล้านบาท
- ช่องข่าว เพิ่มครั้งละ 2 ล้านบาท
- ช่องมาตรฐานทั่วไป (วาไรตี้) เพิ่มครั้งละ 5 ล้านบาท
- ช่องความคมชัดสูง หรือเอชดี เพิ่มครั้งละ 10 ล้านบาท

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำหรับผู้ชนะการประมูล
จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ก้อน คือ

การจ่ายเงินตั้งต้นการประมูลจะแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ระยะเวลา 4 ปี

โดยงวดแรกต้องจ่ายในอัตรา 50% ของเงินประมูลตั้งต้น

งวดที่ 2 จ่าย 30%

งวดที่ 3 และ 4 งวดละ 10%

 

การจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขัน ผู้ชนะจะต้องแบ่งจ่าย 6 งวด ระยะเวลา 6 ปี


โดยงวด 2 งวดแรก งวดละ 10% ของเงินส่งเพิ่มจากการแข่งขัน

ส่วนปีที่ 3-6 จะจ่ายงวดละ 20%

ซึ่งจะมีการแบ่งเงินเข้ากองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในการเปลี่ยนผ่านระบบอนาล็อก สู่ระบบดิจิตอล
นอกจากนี้ คณะกรรมการ กสท.ได้อนุมัติร่างประกาศ กสทช.เรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2546 ซึ่งจะนำไปสู่การอนุญาตจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรทัศน์ให้รองรับระบบดิจิตอล หรือ SET TOP BOX
ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุม กสทช. 22 พฤษภาคมนี้ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในเดือนมิถุนายน2556
และเริ่มต้นกระบวนการอนุญาตนำเข้า SET TOP BOX ได้
ขณะที่การแจกและอุดหนุนอุปกรณ์ SET TOP BOX ให้แก่ประชาชนจะเริ่มในต้นปีหน้า2557

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล...เพราะ ในการประมูล ใน 1 บริษัท จะประมูลช่องได้ในจำนวนจำกัด ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ ต้องการช่องรายการทีวีดิจิตอลหลายๆช่อง เพื่อนำไปขายโฆษณา ให้มีรายได้มหาศาลเข้ามาจากการรับชมที่มีมากกว่า 20 ล้านครัวเรือน


2.จะเปิดให้มีการขายกล่องรับสัญญานทีวีดิจิตอลDVB-T2ได้ภายในเดือนหน้ามิถุนายนนับจากวันนี้ (19 พ.ค. 2556 ) ซึ่ง เดือนมิถนายนเป็นต้นไป ตลาดการค้าขาย กล่องรับสัญญานทีวีดิจิตอลก็จะเริ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ บริษัทจานดาวเทียมในเมืองไทยที่ยื่นขอนำเข้ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลแล้วคือ ยักษ์ใหญ่พีเอสไอPSI ทรูวิสชั่นส์ ไทยแสทTHAISAT ดีบีวายDBY และสามารถ แล้วยังมีอีกหลายบริษัทที่ไม่ได้เอ่ยนาม

 

3.จะเปิดให้มีการขาย เครื่องทีวีดิจิตอลDVB-T2 TV เป็นครั้งแรกในอาเซียนภายในเดือนมิถุนายน ซึ่ง จะทำให้ราคาซื้อทีวี LED SMART TV ทีวีระบบเก่าๆ จะลดต่ำลงอย่างมโหฬาร ภายในเดือนหน้านี้ (19 พ.ค. 2556 ) และ บริษัทที่ดำเนินการขออนุญาติอยู่ เช่น Sony LG Samsung ProVISION จะเริ่มมีการ บุกเบิกตลาดทีวีดิจิตอลขึ้น และจะเป็นตลาดมุมมองใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง โดยห้ามกระพริบตา

4.จะมีการแจกคูปองทีวีดิจิตอลเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายในปีหน้า 2557 โดยจะมีการแจก ประมาณ 20 ล้านครัวเรือน หรือ 20 ล้านใบ ซึ่งจะมีมูลค่า ประมาณ 700 บาท ต่อ 1ใบ ลักษณะการแจก น่าจะคล้ายๆ คูปองพลังงาน ที่กระทรวงพลังงานเคยแจก ซึ่งเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วประเทศ ที่มีคนเข้าใจผิดนำคูปองไปรอคิวซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะ : ทางผู้จัดทำเว็บไซต์ทีวีดิจิตอลไทยแลนด์หวังว่า ทางกสทช. ควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการแจกคูปองทีวีดิจิตอล ดังนี้

- หลักเกณฑ์ ในการ รับคูปองทีวีดิจิตอล
- หลักเกณฑ์ ในการขึ้นเงินของร้านค้าที่รับคูปองทีวีดิจิตอล
- ควรมีการแถลงข่าวให้ชัดเจน ก่อนที่จะมีการปฏิบัติจริง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเหมือนกรณีที่ กระทรวงพลังงานทำมาแล้ว

ญี่ปุ่นมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจกว่าที่ประเทศญี่ปุุ่นจะเปลี่ยนผ่านสำเร็จ ก็ต้องใช้เวลานานถึง 8 ปี
สาเหตุเพราะ มีประชาชนต่อต้านในระยะแรก ทำให้ประเทศญี่ปุ่นต้องตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาแก้ปัญหาโดยเฉพาะ รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มวางแผนเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล ในปี 2541 โดยปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน

ทีวีดิจิตอล


พออีก 5 ปีต่อมา ในเดือนธันวาคม ปี 2546 จึงเริ่มออกอากาศระบบทีวีดิจิตอลเป็นครั้งแรกใน 3 เมืองใหญ่ คือ โตเกียว โอซาก้า และนาโกย่า

และต่อมาอีก 3 ปี ญี่ปุ่นจึงออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศในเดือนธันวาคมปี 2549 คือญี่ปุ่นใช้เวลา 3 ปีประชาชนจึงได้ดูทีวีดิจิตอลครบทั่วประเทศญี่ปุ่น

ในระหว่างนั้น ระบบทีวีอนาล็อกที่รับชมกันปกติ ก็ยังคงออกอากาศควบคู่กันไปด้วยอย่างต่อเนื่องอีกถึง 8 ปี แล้วต่อมาจึงค่อยยุติระบบอนาล็อกในเดือนกรกฎาคม 2554 เมื่อไม่กี่ปีนี้เอง ....คลิกที่นี่เพื่ออ่านทั้งหมด

การแก้ปัญหาจอดำของทีวีดาวเทียม และทีวีดิจิตอล
ถ้าท่านผู้อ่านยังจำเหตุการณ์เรื่องฟุตบอลยูโร ที่ ทีวีดาวเทียมจอดำจากการที่แกรมมี่ไม่สามารถแพร่ภาพในกล่องทีวีดาวเทียมยี่ห้ออื่น และเรื่อง ช่องรายการฟุตบอลพรีเมีย์ลีคที่คนดู TRUEVISIONS ไม่สามารถรับชมได้ ตอนนี้ กสทช.มีแนวทางจัดการอยู่


สำนักงาน กสทช. โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัญญา..... อย่างไรให้เป็นธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันพิจารณา(ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และแบบสัญญามาตรฐานให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ร่วมกับผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคเมื่อวันอังคารที่ 28 พ.ค. 56

นางสาวสุภิญญา กลางณรค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้กล่าวเปิดในการประชุมดังกล่าว พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ว่า ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 กำหนดให้ กสทช. คุ้มครองผู้บริโภคจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ กสทช. จึงได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกำหนดการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน ข้อ 5 (3) การกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการที่มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือขัดต่อข้อกำหนดด้านสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่เป็นสมาชิกของกิจการโทรทัศน์ ในระบบบอกรับสมาชิก ซึ่งมีสัญญากับผู้บริโภค มีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องในประเด็นปัญหาที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบกิจการฯ อาจจะยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงนโยบายเป็นภาพรวม คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้สรุปเป็นประเด็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาและการให้บริการ เป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนความเห็นการนำรายการฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก และฟุตบอลดิวิชั่น1 ออกจากภาคผนวกรายการกีฬาที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามประกาศ ใน(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการกีฬาที่สำคัญ หรือ ร่างฯnon exclusive list ที่มีหลักการสำคัญในการคุ้มครองและกำกับดูแลการเผยแพร่ภาพรายการกีฬาที่มีความสำคัญซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยไม่ถูกจำกัดช่องทางการรับชมทั้ง 7 รายการ ได้แก่
- รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
- รายการแข่งขันคอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ
- รายการแข่งขันเอเชี่ยนคัพนัดสุดท้าย และนัดที่มีทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน
- รายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก และฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย
- รายการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก
- รายการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ระดับชิงแชมป์โลก
- รายการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพ นัดที่มีตัวแทนจากชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน

การสงวนความเห็นในรายการการกีฬาที่ถูกนำออก เพราะเนื่องจากอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันของผู้ประกอบการฯ และมีความกังวลต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ดังเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นแล้ว จอดำบอลยูโร และ การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทีวิดิจิตอลมาครั้งนี้ ทำให้มีผลกระทบต่อตลาดทีวีเมืองไทยแค่ไหน
ลองมาดูที่ทาง wiseknow วิเคราะห์ไว้ น่าติดตาม ที่linkนี้ทีวีดิจิตอลทำตลาดทีวีในอนาคตพลิกโฉม


กรณีศึกษา ฝันร้ายของประชาชนชาวอังกฤษกับการเปลี่ยนไปสู่ ทีวีดิจิตอล ข้อมูลจาก ADISAK BLOG


เส้นทางสู่การประมูลทีวีดิจิตอลของไทย ที่จะเป็นครั้งแรกในโลก ไม่น่าจะสะดุดหรือล่าช้าไปกว่าเดือนตุลาคมปี2556 นี้อีกแล้ว เมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลที่สำคัญๆไปเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2556

ยังเหลือ"ต้นทุนหลัก"อีกเรื่องเดียวที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์(กสท.)ยังไม่มีข้อยุติในการออกใบอนุญาติโครงข่ายหรือ Multiplex (MUX )ที่กำหนดไว้ 6 ใบอนุญาติ ซึ่งยังเป็นคำถามสำคัญของผู้เตรียมการประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่องว่า กสท.ควรจะกำหนดอัตราค่าเช่าโครงข่ายจะออกมาที่ตัวเลขเท่าไหร่ต่อเดือนต่อปี

ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นกระบวนการประชาพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอลเป็นเวลา 45 วัน โดยในระหว่างทาง กสท.น่าจะออกใบอนุญาติโครงข่ายและช่องทีวีสาธารณะ 12 ช่องที่ยังเป็นข้อถกเถียงข้อกังวลการยกคลื่นความถี่ให้รัฐฟรีๆที่เป็นการย้อนยุคปฏิรูปสื่อหรือจะออกหลักเกณฑ์ประกวดนางงาม Bueaty Contest เพื่อคัดเลือกผู้ยื่นขอใบอนุญาติที่มีความเหมาะสมและความพร้อมในการดำเนินการ"ทีวีบริการสาธารณะ" ก่อนจะไปสู่การประมูลดิจิทัลทีวี 24 ช่องในเดือนต.ค.2556 เราน่าจะย้อนไปศึกษาบทเรียนการเปลี่ยนผ่านจากทีวีแบบอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอล( Analog Switch Off : ASO , Digital Switch Over ) ของต่างประเทศที่มีข้อพึงระวังให้เป็นบทเรียน แม้ดิจิทัลทีวีของประเทศไทยมาช้าไปพอสมควรแต่น่าจะดีในแง่"ไม่ควรทำผิดซ้ำ"จนทำให้ ASO ล่าช้ากว่า"อาย"ประเทศอื่นๆที่ผ่านพ้นมาอย่างทุลักทุเลในหลายประเทศ

ผม(อดิศักดิ์ Nation)ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากหลายๆแห่งที่สำคัญๆมาจาก Blog ของ ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระที่ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก Digital TV in Thailand เปรียบเทียบกับออสเตรเลีย ปี 2551 มหาวิทยาลัยแมคควอรีย์ ออสเตรเลีย, บทวิเคราะห์ธุรกิจทีวีดิจิตอลที่มีอยู่หลายชิ้นของทีมวิจัยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ และรายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดทำนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัลสำหรับประเทศไทยของ NECTEC เมื่อปี 2552

เริ่มจากต้นตำรับประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกๆในโลกที่เริ่มต้นเทคโนโลยี่การออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1998 (พ.ศ.2541) ผ่านขั้นตอนล้มเหลวและวุ่นวายมากๆมาในช่วง 4 ปีแรก กว่าจะประสบความสำเร็จสามารถยกเลิกการออกอากาศแบบอะนาล็อกทุกพื้นที่บนเกาะอังกฤษได้เมื่อเดือนวันที่ 24 ตุลาคม 2012 ปีที่แล้วนี่เอง รวมระยะเวลาการออกอากาศแบบอะนาล็อกมา 76 ปีและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลมากกว่า 1,000 ล้านปอนด์ ความวุ่นวาย-สับสนเกิดขึ้นในช่วงปี 1998-2002 ที่ถือว่ายังไม่มีความพร้อมทางเทคโนโลยี่ ทำให้ระบบออกอากาศไม่นิ่ง,ไม่มีเสถียรภาพ ถึงขั้นจอดับไปถึงกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนอ่านต่อทั้งหมดคลิกที่นี่


ภาพBLOG DIAGRAM ขั้นตอนการออกใบอณุญาติทีวีดิจิตอลจาก กสทช.NBTC RIGHTS
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ความเป็นมาทีวีดิจิตอลในประเทศไทย

การส่งสัญญานโทรทัศน์ในแบบทีวีดิจิตอลนั้นได้เริ่มต้นมากว่า 20 ปีแล้วจะเห็นได้จากการส่งสัญญาณผ่านทางดาวเทียม ส่วนเคเบิลทีวี ยังพึ่งเริ่มเป็นระบบดิจิตอลไม่นานมานี้
การรับสัญญาณดิจิตอลนั้น ต้องให้เครื่องรับโทรทัศน์ที่ระบบเดิมรับสัญญานได้ด้วย แต่โทรทัศน์ระบบเดิม ไม่ใช่ระบบดิจิตอล แต่เป็นโทรทัศน์ระบบอะนาล็อก ไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ เป็นดิจิตอลที่ภาพเป็นสี่เหลี่ยมเม็ดเล็กๆประกอบกัน ดังนั้นหากใครต้องการที่จะรับภาพโทรทัศน์จากดาวเทียมก็ต้องใช้จานรับสัญญาณดาวเทียม ประกอบกับอุปกรณ์ร่วม คือเครื่องรับสัญญาน ซึ่งต้องนำมาติดตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์ถึงจะสามารถรับภาพโทรทัศน์จากดาวเทียมในระบบดิจิตอลได้ โดยจานดาวเทียมจะมีหน้าที่รับสัญญาณจากดาวเทียม มาขยายและส่งเข้ากล่อง กล่องนี้จะแปลงสัญญาณดิจิตอลจากดาวเทียมให้เป็นสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกแล้วส่งไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ผ่านทางช่องเอวี ที่ใช้สายสามสี สีแดง สีขาว สีเหลืองเสียบด้านข้าง ด้านหลัง หรือด้านหน้าโทรทัศน์
ส่วนระบบเคเบิลทีวีดิจิตอลก็มีกล่องอยู่ด้านหน้าหรือด้านบนของเครื่องรับโทรทัศน์เดิมเช่นกัน เรียกว่าเซททอปบ๊อก (Set top box) กล่องนี้ก็จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกและเปลี่ยนช่องสัญญาณส่งเข้าเครื่องรับโทรทัศน์ การควบคุมการใช้งานดูช่องเคเบิลทีวี ก็จะควบคุมจากรีโมทคอนโทรล และเนื่องจากเป็นระบบดิจิตอล การควบคุมก็จะทำได้อย่างสะดวก การสั่งฉายภาพยนตร์เรื่องที่ต้องการก็สามารถสั่งได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ หรือเปลี่ยนช่องสัญญาณได้ง่ายการปรับแต่งต่าง ๆ ทำได้ง่าย ๆ
ในขณะที่โทรทัศน์จากดาวเทียมขยายกิจการมากขึ้น มีการถ่ายทอดสดข้ามโลกและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ทางเคเบิลทีวีก็พัฒนาระบบมากขึ้น มีการให้บริการมากขึ้น ทางโทรทัศน์ที่ส่งด้วยสายอากาศภาคพื้นดิน ก็เลยต้องขยับตัวเพราะโดนแซง และมีความต้องการช่องสัญญาณมากขึ้น ในการพัฒนาโทรทัศน์ภาคพื้นดินนั้น มีความพยายามที่จะเพิ่มสถานีโทรทัศน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ช่องสัญญาณความถี่ในย่าน UHF นอกจากนั้น ยังมีความพยายามจะทำโทรทัศน์ให้มีความคมชัดมากขึ้น และมีรายละเอียดมากขึ้นที่เรียกว่า เอชดีทีวี (HDTV)เรื่องนี้มีความพยายามมานานแต่ก็ต้องเลิกล้มไ ปเพราะเห็นว่าระบบเก่าที่พัฒนานั้นเป็นระบบอนาลอก ซึ่งจะพัฒนาต่อไปก็คงยากมาก จึงหันมาพัฒนาโทรทัศน์ HDTVในระบบดิจิตอลแทน และในอนาคตโทรทัศน์จะก้าวไปสูระบบ 4 K

การส่งโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (Digital) ภาคพื้นดิน DVB-T2 พระเอกของเรื่องนี้
การส่งโทรทัศน์ในปัจจุบันจะส่งในระบบอนาลอก ( Analog ) แต่เมื่อมีสถานีส่งโทรทัศน์มากขึ้นก็เกิดปัญหาการรรบกวนเกิดขึ้น เพราะความถี่มีจำนวนจำกัด การส่งโทรทัศน์ในระบบอนาลอกนั้น ถ้าส่งในเมืองเดียวกัน จะส่งความถี่ใกล้เคียงกันไม่ได้ ต้องส่งช่องเว้นช่อง เช่นใน กทม. ส่งช่อง 3 5 7 9 11NBT ThaiPBs
จะส่งช่อง 2 4 6 8 10 12 ไม่ได้ ถ้าจะส่งช่อง 2 4 6 8 10 12 จะต้องส่งให้ห่างจาก กทม. อย่างน้อย 200 กม. เช่นที่ นครสวรรค์ ระยอง หรือ ประจวบคีรีขันธ์


ภาพ ทีวีดิจิตอลช่อง 5 Hdmi
ทีวีดิจิตอล

 
ข้อด้อยของ ทีวีอนาล็อกหรือทีวีแบบปัจจุบัน 2555


1. ทีวีอนาล็อกจะถูกรบกวนจากสัญญาณรบกวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า และ แม่เหล็กอื่น ๆ ทำให้ภาพไม่คมชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องความถี่ต่ำ
2. สัญญาณที่ส่งมาจากสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์อื่น ๆ มารบกวนทำให้รับไม่คมชัด
3. สัญญาณที่สะท้อนจากตึก สิ่งปลูกสร้าง หรือภูเขาทำให้เกิดเงาที่จอเครื่องรับโทรทัศน์ ทำให้ได้รับไม่ ชัดเจนและน่ารำคาญ
4. เนื่องจากไม่สามารถบีบอัดสัญญาณได้ จึงต้องใช้ความถี่มากทำให้มีสถานีได้น้อย
5. การที่จะส่งสัญญาณอื่น ๆ ร่วมไปด้วยทำได้โดยยาก

ยังมีเหตุผลอื่น ๆ อีก
เหตุผลที่สำคัญคือ การมีช่องสัญญาณน้อยไม่พอใช้ จึงต้องนำระบบดิจิตอล มาแก้ปัญหาเพื่อให้มีช่องสัญญาณออกอากาศรายการได้มากขึ้น

ข้อดีของการส่งทีวีดิจิตอล

1. ทำให้ใช้ประโยชน์จากช่องสัญญาณได้มากขึ้น เมื่อหันมาใช้ระบบทีวีดิจิตอล จะมีการบีบอัดสัญญาณ ( Digital Compression ) ก็จะสามารถส่งได้มากขึ้น
2. ให้บริการเสริมได้ ( ถ้ากฎหมายอนุญาต )
3. สามารถ รับโทรทัศน์บนรถยนต์ได้ชัดเจนในบางความถี่
4. สามารถให้บริการฟรี ( Free to Air ) หรือบริการเก็บค่าสมาชิกได้
5. ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศลดลง
6. รับกับวิวัฒนาการของการส่งและรับโทรทัศน์ในอนาคต เช่น โทรทัศน์ความคมชัดสูง ( HDTV , 4KTV)
7. ประหยัดพลังงานในการส่งโทรทัศน์ เนื่องจากเครื่องส่งใช้กำลังออกอากาศลดลง
8. คุณภาพในการรับชมดีขึ้น ไม่มีเงา การรบกวนน้อย เพราะถ้าจะรับได้ชัดก็ชัดเลย ถ้าสัญญาณไม่พอก็จะรับไม่ได้เลย

 


ทีวีดิจิตอล
ในประเทศไทยนับจากนี้ไป จะเปลี่ยนมาใช้ระบบ DVB เป็นมาตรฐานหลักในการออกอากาศระบบดิจิตอล ทั้งภาคดาวเทียม และเคเบิล (DVB-S, DVB-C) ตอนนี้มีผู้ให้บริการหลายราย มีทั้งแบบบอกรับสมาชิก และแบบซื้อขาด ดูฟรีไม่มีรายเดือน
ในส่วนของภาคพื้นดินนั้นเดิมจะใช้ระบบ DVB-T ซึ่งเคยมีการทดสอบนานแล้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 ถึงพฤษภาคม 2544 จากตึกใบหยก 2 แต่ความล้าช้าของการออกกฎหมายกสช.จนมาถึงกสทช.ผ่านมาแล้ว 12 ปี เทคโนโลยี DVB พัฒนาดีขึ้นๆ

ผู้ดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยและเหล่าสมาชิกอาเซียนจึงได้มีการตกลงที่จะใช้ระบบเดียวกัน คือใช้ระบบ DVB-T ล่าสุดคือระบบDVB-T2แต่ประเทศไทยต้องรอการอนุญาตจากกสทช.ก่อน ก็จึงได้ D-dayเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเริ่มโครงการทดลอง ดิจิทัลทีวี ภาคพื้นดิน และ ทีวิดิจิตอลในรูปแบบโทรศัพท์Smartmobileที่สามารถดูโทรทัศน์TVDIGITALได้ในเดือนมิถุนายน 2555 แต่จริงๆแล้วในรูปแบบการส่งทีวีดิจิตอลการทดลองดิจิทัลทีวี DVB-T2 เคยทดลองมาแล้วโดยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในปี 2554

นอกจากทีวีดิจิตอลจะดีกว่าอนาล็อกในด้านคุณภาพของสัญญาณแล้ว ยังถือว่าเป็นการใช้ความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระบบทีวีดิจิตอลมีการส่งข้อมูลเป็น bit และสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบอนาล็อก การผสมคลื่นแบบ COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ในหนึ่งช่องสัญญาณจะนำส่งไปยังหลายรายการโทรทัศน์ จึงเรียกได้อีกแบบหนึ่งว่าการแพร่กระจายคลื่นแบบหลายรายการ (Multicasting)ในหนึ่งช่องสัญญาณ การส่งสัญญาณแบบดิจิตอลจึงทำให้ได้คุณภาพของภาพและเสียงดีกว่าด้วยยกตัวอย่างเช่น ระบบ HDTV โดยทั่วไป ดิจิตอลทีวีจะใช้สัญญาณดิจิตอลที่ถูกบีบอัด และเข้ารหัสซึ่งอาจเป็นรูปแบบ MPEG-2 หรือ MPEG-4 ในการรับชมจะต้องใช้อุปกรณ์ถอดรหัส ซึ่งอาจมีมาพร้อมกับตัวเครื่องรับโทรทัศน์ เช่น โทรทัศน์ระบบดิจิตอลทีวีดิจิตอลหรือจะเป็นอุปกรณ์ถอดรหัส เช่น อุปกรณ์เครื่องรับสัญญานDVB ที่เรียกว่า STB (Set Top Box) ซึ่งใช้ถอดรหัสสัญญาณให้กับเครื่องรับโทรทัศน์อนาล็อกที่มีใช้งานทั่วไป หากเป็นการรับชมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) จะสามารถใช้การ์ดรับสัญญาณที่สามารถถอดรหัสได้เลย หรือใช้ USB

สรุปก็คือทีวีดิจิตอล ในหนึ่งช่องสัญญาณจะสามารถนำมาส่งได้หลายรายการโทรทัศน์

TVDIGITAL แบบ USB DVB-T2
ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

พิมพ์อีเมล