ข่าว Update

ทีวีดิจิตอลกับยุคนี้

การสาธิตการใช้เครื่องรับ ทีวีดิจิตอล เป็นวีดีโอที่สาธิตโดยคนฝรั่ง

 

พิมพ์อีเมล