กิจกรรม สสย.

 • การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562

  การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562

  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมจัดกระบวนการ ในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2562 พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กลุ่มคนทำงานด้านครอบครัว เด็กเยาวชน…
 • งาน visual art visual note

  งาน visual art visual note

  สสย. ชวนเครือข่ายจากหลายพื้นที่ ทั้งมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา บางกอกนี้..ดีจัง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กว่า 30 คน ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนไอเดียการจดบันทึก ผสมผสานกับศิลปะสร้างสรรค์ ภาพวาดแทนความหมาย และสัญลักษณ์ ในงาน visual art visual note ณ siam innovation เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีคุณนะโมจากเพจ inskru พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน และคุณตุ้ม จากสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา…
 • เพชรบุรี ดีจัง ตอน สุโขสโมสร

  เพชรบุรี ดีจัง ตอน สุโขสโมสร

  เพชรบุรีดีจังเปิดพื้นที่สร้างสรรค์มหกรรมสาธารณศึกษาดั้งเดิมธรรมดาแต่ว่าเหมาะจัดเป็นปีที่ 10 ตอน สุโขสโมสรพื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาด้วยพลังภูมิปัญญาและพลเมืองในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณวัดใหญ่สุวรรณาราม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งได้มีเครือข่ายจากพื้นที่ต่างๆ 5 พื้นที่ คือ เครือข่ายบางกอกนี้..ดีจังพื้นที่บางพลัด…

กิจกรรมเครือข่าย

 • PlayDay วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก

  PlayDay วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก

  PlayDay วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก วันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ ลานอเวนิว โซน A MBK Center เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพราะการเล่นสำคัญ.....เราจึงอยากชวนทุกคนมาเล่น 2 วันนี้เราชวนคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆ วางมือถือ วางงาน วางกระเป๋านักเรียนแล้วออกมาเล่นด้วยกัน เราเชื่อว่าการเล่นคือจุดเริ่มต้นเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความสุข เราได้เห็นภาพครอบครัวช่วยกันต่อบล๊อคไม้…
 • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์

  วันที่ 14-15 ก.ย.2562 ภายใต้แนวคิดหลัก สามธรรม "ธรรม ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม" เป็นหัวใจหลักของการดำเนินชุมชนโหล่งฮิมคาว ก่อให้เกิด ย่านสร้างสรรค์ ที่ผสมผสานระหว่างต้นทุนเก่ากับสิ่งใหม่ๆ เป็นพื้นที่เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่บริหารจัดการโดยคนรุ่นใหม่ที่ยังสืบสานวิถีของรุ่นพ่อแม่ ให้เกิดเป็นความร่วมสมัยที่ทุกวัยเข้าถึงได้…
 • "เปลี่ยนโรงหมู เป็นโรงเรียนรู้" คลองเตยดีจัง

  "เปลี่ยนโรงหมู เป็นโรงเรียนรู้" คลองเตยดีจัง

  กลุ่มMusic Sharing จัดเทศกาลศิลปะ&ดนตรี "คลองเตยดีจัง'" ระหว่างวันที่ 6-7 เม.ย. เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว สื่อสารเรื่องราวชุมชนผ่านศิลปะและดนตรี ณ ชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยใช้พื้นที่กลางชุมชนซึ่งเดิมเคยเป็นโรงฆ่าสัตว์แต่ถูกยกเลิกไป กลายเป็นพื้นที่รกร้าง เสื่อมโทรม ให้เกิดการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์โดยเด็กเยาวชนเป็นผู้ริเริ่ม ร่วมกับชุมชน…