"เปลี่ยนโรงหมู เป็นโรงเรียนรู้" คลองเตยดีจัง

กลุ่มMusic Sharing จัดเทศกาลศิลปะ&ดนตรี "คลองเตยดีจัง'" ระหว่างวันที่ 6-7 เม.ย. เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว สื่อสารเรื่องราวชุมชนผ่านศิลปะและดนตรี ณ ชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยใช้พื้นที่กลางชุมชนซึ่งเดิมเคยเป็นโรงฆ่าสัตว์แต่ถูกยกเลิกไป กลายเป็นพื้นที่รกร้าง เสื่อมโทรม ให้เกิดการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์โดยเด็กเยาวชนเป็นผู้ริเริ่ม ร่วมกับชุมชน และมีภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน มาหนุนเสริม

 
56596572 1246537278844151 198136174328414208 o
 
56352705 1246537958844083 3202777397757739008 o

พิมพ์อีเมล