งาน VISUAL ART VISUAL NOTE

สสย. ชวนเครือข่ายจากหลายพื้นที่ ทั้งมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา บางกอกนี้..ดีจัง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กว่า 30 คน ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนไอเดียการจดบันทึก ผสมผสานกับศิลปะสร้างสรรค์ ภาพวาดแทนความหมาย และสัญลักษณ์ ในงาน visual art visual note ณ siam innovation เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีคุณนะโมจากเพจ inskru พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน และคุณตุ้ม จากสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา (storyteller) เป็นวิทยากร