เพชรบุรี ดีจัง ตอน สุโขสโมสร

เพชรบุรีดีจังเปิดพื้นที่สร้างสรรค์มหกรรมสาธารณศึกษาดั้งเดิมธรรมดาแต่ว่าเหมาะจัดเป็นปีที่ 10 ตอน สุโขสโมสรพื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาด้วยพลังภูมิปัญญาและพลเมืองในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณวัดใหญ่สุวรรณาราม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งได้มีเครือข่ายจากพื้นที่ต่างๆ 5 พื้นที่ คือ เครือข่ายบางกอกนี้..ดีจังพื้นที่บางพลัด เครือข่ายโฮมยิ้ม 3 ดี เมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เครือข่ายอีสานตุ้มโฮม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กลุ่ม storytellers นักเล่าเรื่องในที่อื่น และเครือข่ายนครศรี..ดีจังฮู้ ร่วมเรียนรู้รับฟังและแลกเปลี่ยนการทำงานในพื้นที่