‘ลุกขึ้นมา LIVE IN UTTHARADIT กับเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม’

สสย.(สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน) ชวนภาคีเครือข่ายจากโคราชยิ้ม ทุ่งศรีนี้..ดีแต้จังหวัดแพร่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเครือข่ายอีสานตุ้มโฮม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองเมืองเรืองยิ้ม เครือข่ายเด็กต่างชาติ และโครงการสาธารณศึกษา : การศึกษาที่ออกแบบได้ กว่า 45 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ร่วมกันภายใต้แนวคิดระบบสื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ในงาน ‘ลุกขึ้นมา Live in Uttharadit กับเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม’ ณ สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม Hub2U จุดนัดพบทุกการสร้างสรรค์ ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

เยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการใช้งานศิลปะเปิดพื้นที่ขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน รวมถึงการทัวร์ติดยิ้มลงเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดแนวคิดการทำงานให้กับเครือข่ายที่มาเยี่ยมชม