เวทีถอดบทเรียน SPARK U 2GETHER 3 ภูมิภาค

สานพลังภาคีเครือข่าย Spark U 3 ภูมิภาค ร่วมสร้างสังคมสุุขภาวะ ด้วยพลังพลเมือง ในเวทีถอดบทเรียน Spark U 2gether ของเครือข่าย Spark U ล้านนา Spark U อีสาน และSpark U ใต้ใช่เลย ซึ่งสนับสนุนโดยกลุ่มแผนงานระบบสื่อและวิถีสุขภาวะ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่