คู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง

ลูกฉันติดเกมหรือเปล่า พฤติกรรมก้าวร้าวมาจากการติดเกมหรือไม่…ชวนคุณพ่อ คุณแม่มาทำแบบทดสอบค่ะ

‘ไม่น่าใช่’แนวทางในการตอบ

ข้อความต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับการ เล่นเกม กรุณาอ่านโดยละเอียดและพิจารณาเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของลูกท่าน มากที่สุดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยทำเครื่องหมาย ‘/’ ลงในช่อง

การให้คะแนน

ให้คะแนนแต่ละข้อคำถามดังนี้

 • ‘ไม่ใช่เลย’ ให้ 0 คะแนน
 • ‘ไม่น่าใช่’ ให้ 1 คะแนน
 • ‘น่าจะใช่’ ให้ 2 คะแนน
 • ‘ใช่เลย’ ให้ 3 คะแนน

เมื่อให้คะแนนครบทุกข้อแล้ว ให้รวมคะแนนในแต่ละคอลัมน์ โดยนำ

 • คะแนนรวมในคอลัมน์ ‘ไม่น่าใช่’ ใส่ไว้ในช่อง A
 • คะแนนรวมในคอลัมน์ ‘น่าจะใช่’ ใส่ไว้ในช่อง B
 • คะแนนรวมในคอลัมน์ ‘ใช่เลย’ ใส่ไว้ในช่อง C
 • หลังจากนั้นจึงคิดคะแนนรวมทั้งหมดโดยรวมคะแนนในช่อง A, B และ C เข้าด้วยกัน

  ข้อคำถาม

  ไม่ใช่เลย
  (1 คะแนน)

  น่าจะใช่
  (3 คะแนน)

  ตั้งแต่ลูกชอบเล่นเกม…

  • ลูกสนใจหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นน้อยลงมาก
  • ลูกมักเล่นเกมจนลืมเวลา
  • ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับคนในครอบครัวแย่ลง
  • ลูกเคยเล่นเกมดึกมากจนทำให้ตื่นไปโรงเรียนไม่ไหว
  • ลูกมักเล่นเกมเกินเวลาที่ฉันอนุญาตให้เล่น
  • ลูกมักอารมณ์เสียเวลาที่ฉันบอกให้เลิกเล่นเกม
  • ลูกเคยหนีเรียนเพื่อไปเล่นเกม
  • เรื่องที่ลูกคุยกับเพื่อนๆ มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกม
  • ลูกใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม
  • การเรียนของลูกแย่ลงกว่าเดิมมาก
  • กลุ่มเพื่อนที่ลูกคบด้วยชอบเล่นเกมเหมือนกับลูก
  • เวลาที่ฉันห้ามลูกไม่ให้เล่นเกมมาก ลูกมักจะทำไม่ได้
  • ลูกใช้เงินส่วนใหญ่หมดไปกับเกม (เช่น ซื้อบัตรชั่วโมง)

  A………… B………… C…………

  คะแนนรวม

  GAST กลุ่ม

  ระดับความรุนแรง

  คะแนนต่ำกว่า 20
  ยังไม่มีปัญหาในการเล่นเกม

  คลั่งไคล้
  คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 30

  มีปัญหาในการเล่นเกมมาก

  คะแนนรวมทั้งหมด A + B + C = …………