เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์

วันที่ 14-15 ก.ย.2562 ภายใต้แนวคิดหลัก สามธรรม “ธรรม ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม” เป็นหัวใจหลักของการดำเนินชุมชนโหล่งฮิมคาว ก่อให้เกิด ย่านสร้างสรรค์ ที่ผสมผสานระหว่างต้นทุนเก่ากับสิ่งใหม่ๆ เป็นพื้นที่เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่บริหารจัดการโดยคนรุ่นใหม่ที่ยังสืบสานวิถีของรุ่นพ่อแม่ ให้เกิดเป็นความร่วมสมัยที่ทุกวัยเข้าถึงได้ #เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชนโหล่งฮิมคาว อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่