เวทีพลเมืองส่งเสียง เด็กเยาวชนปลุกเมืองสร้างสรรค์ “พลิกเสี่ยงเป็นบวก”

10 ก.พ. 2562 เวทีพลเมืองส่งเสียง เด็กเยาวชนปลุกเมืองสร้างสรรค์ “พลิกเสี่ยงเป็นบวก” ของแกนนำเยาวชนเครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง เครือข่ายชุมชนโซนกรุงธน และเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง

ขอบคุณภาพจาก บางกอกนี้ ดีจัง