เวทีถอดบทเรียน โครงการเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ชุมชน

เวทีถอดบทเรียน โครงการเยาวชนร่วมสร้างสรรค์ชุมชน สหพันธ์พัฒนาองค์ชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.) ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค. 2559

เปิดเวทีภาคเช้าโดยแม่สนอง รวยสูงเนิน ประธานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ ต่อด้วยกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และสิ่งที่อยากเห็น อยากลงมือทำของเยาวชน 20 เมือง จากทั่วประเทศ

วันที่สองของการถอดบทเรียน “กิจกรรมชุมชนของเรา” ผู้เข้าร่วมแต่ละเมืองได้ร่วมกัน ค้นหาของดีในชุมชน คนดีในชุมชน เรื่องราวดีๆในชุมชน เพื่อบอกเล่าสื่อสารให้เพื่อนเมืองอื่นๆได้รับรู้ผ่านภาพวาด