โรงเรียนทันสื่อ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ลงจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาชาวปกาเกอญอและโปว์ ทำกิจกรรมเท่าทันสื่อเบื้องต้น โฆษณา ความรุนแรงแฝงในหนังละคร วิเคราะห์นิตยสารดารา พร้อม Rally เท่าทันขนมกรุ๊บกรอบ น้ำตาล โปเตโต้รัน เท่าทันเรื่องเพศ

ให้เด็กๆคิดเรื่องจากการได้วิเคราะห์นิตยสารเพื่อบอกเพื่อน เรื่องที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์โดยใช้รูปในนิตยสาร
เด็กน้อยกลุ่มหนึ่ง เลือกรูปอาหาร และบอกเล่าด้วยภาษาที่น่ารักแบบเด็กๆชาวเขาว่า
“กิงอาหารเช้ามีปะโยกมีวิตามิน บำรุงสมอง”

โดยเชื่อมโยงงานพื้นที่เกษตรเพื่ออาหารเช้า ซึ่งเป็นงานที่น้องๆทำกันอยู่เป็นการเชื่อมโยงการใช้ชีวิตได้อย่างเท่าทัน

 

ข้อมูลและภาพจาก เฟสบุ๊ค Rose Boran