“หุ่น เป็นสิ่งมหัศจรรย์เล็กๆ ที่สร้างได้ทุกสิ่ง”

มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม สนับสนุนโดย สสส. และ สสย.เชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ 2559 (Harmony International Youth Puppet Festival 2016)

เทศกาลที่ใช้สื่อศิลปะหุ่นเพื่อพัฒนาเยาวชนในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมจิต ปัญญา และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “Puppet in Education” ภายในงานมีการแสดงจากคณะหุ่นนานาชาติ จากประเทศพม่า เวียตนาม และหุ่นเยาวชนไทย กว่า 20 คณะ ร่วมทั้งการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านศิลปะหุ่น และกิจกรรมจากเครือข่ายสื่อสารเพื่อเด็กและเยาวชน งานจัดระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2559 ณ อุทยาน ร.2 และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.semathai.com หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกรองกาญจน์ ลุนาบุตร โทร.085-148-3338