คลิกแจ้งเมื่อพบสื่อลามกเด็กบนสื่อออนไลน์

ร่วมกันคลิกแจ้งเมื่อพบสื่อลามกเด็กบนสื่อออนไลน์ผ่าน www.thaihotline.org โดยการทำงานของเครือข่ายฮอตไลน์ที่มีอยู่ใน 45 ประเทศทั่วโลก จะช่วยกันนำสื่อดังกล่าวออกจากระบบ ลดการทำร้ายเหยื่อซ้ำ รวมทั้งยังช่วยปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดเพิ่มขึ้นอีกด้วย รับชมคลิปวีดีโอการดำเนินงานของฮอตไลน์เพื่อเรียนรู้และร่วมกันปกป้องเด็กๆ ของเรา