KIDCHEN สูตรเด็ดรายการเด็ก

คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่เชื่อว่ารายการโทรทัศน์ดีๆ สามารถสร้างเสริมให้เด็กมีจินตนาการและก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ และก็เป็นอีกคนหนึ่งใช่หรือเปล่าที่อยากให้รายการเด็กเป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อคุณจะวางใจให้พวกเขาได้รับสาระและความบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสมได้ แต่แล้วคุณกลับเจอแต่ข่าวประเภทที่ว่า

สลดเด็กเลียนแบบรายการทีวี
โทรทัศน์เป็นบ่อเกิดของโรคสมาธิสั้น
สื่อทำให้เด็กจดจำการใช้ความรุนแรง
ทีวีส่งเสริมให้เด็กบริโภคนิยม
ผลวิจัยชี้เด็กดูทีวีมากขาดพัฒนาการด้านภาษา

รายการทีวีเองมีส่วนที่เป็นปัญหาไม่น้อย แต่ก่อนจะโทษว่ารายการทีวีเป็นต้นตอของปัญหาทั้งปวง ลองมาดูกันก่อนดีกว่าว่าเพราะเหตุใดรายการทีวีจึงมีผลกับเด็กมากขนาดนี้

การขาดแคลนคนทำรายการเด็กดูจะเป็นประเด็นที่ต้องเร่งส่งเสริม ทว่าการพัฒนาผู้ผลิตรายการเพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้รายการเด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาวได้ ถ้าเราเห็นตรงกันว่าเด็กควรมีสื่อดีที่เสริมทักษะและจินตนาการ รวมทั้งช่วยปลูกฝังค่านิยมใหม่ๆ เพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่กว่าเดิม อาจถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันเรียนรู้อุปสรรคและความเป็นไปได้ในการผลิตรายการสำหรับเด็กจากมุมมองของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย นักสร้างสรรค์รายการสำหรับเด็ก ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็ก ไปจนถึงผู้ปกครองและตัวเด็กเอง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพสำหรับเด็กไปพร้อมๆ กัน

KIDCHEN สูตรเด็ดรายการเด็ก :: คู่มือการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
จำนวนหน้า :: 100 หน้า
ราคา :: 150 บาท
EBOOK ราคา :: 100 บาท