หนังสั้น สะไน แป๊ดเลียว

หนังสั้น สะไน แป๊ดเลียว ผลงานนักเรียนโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจากนักเรียนประถ­­มชั้น ป.4-6 และได้รับคำปรึกษาจากคณะอาจารย์ผู้สอนโรงเ­­รียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ซึ่งได้ร่วมกับหลายฝ่าย จึงทำให้ได้ผลงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่า­­งมาก