มาเล่นกันเถอะ

การเล่น จะทำให้เขาได้รู้จักโลกที่แท้จริง ได้รู้จักเวลา สถานที่ สิ่งของ สัตว์ รูปทรงต่างๆ และการเล่น เล่นได้ทุกที่ที่ปลอดภัย…มาเล่นกันเถอะค­่ะ