เปิดตลาด Young food cafe บางกอกนี้..ดีจัง

พาเพื่อนเครือข่ายจาก โคราชยิ้ม รักษ์เขาชะเมา สวนตะไคร้นครปฐม และบางกรวย ร่วมกับชาวชุมชนวัดโพธิ์เรียงบางกอกน้อย มาเปิดตลาดอาหารและผักปลอดภัย ปันกันอิ่ม ในวันนี้ ( 2 ส.ค. 63)

#youngfood #เครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง #เครือข่ายการออกแบบนวัตกรรมสังคมกรุงเทพ #มอส.#แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน #อาศรมศิลป์ #สสย