ยกพื้นที่เรียนรู้มาลงกล่อง(TripBox) Online

Feel Trip x สภาลมหายใจเชียงใหม่ x โรงเรียนสายน้ำบางปะกงที่รัก x Text and Title ร่วมกัน…ยกพื้นที่เรียนรู้มาลงกล่อง(TripBox) Online
.
เปิดพื้นที่เรียนรู้ 2 หลักสูตร 11 วิชา สำหรับเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และครอบครัว ผู้สนใจเปิดกล่องทำ Workshop และออกเดินทาง (Online – Zoom Meeting)
.
วัน-เวลาเรียนของทุกวิชา จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2563
.
สภาลมหายใจเชียงใหม่ (รายละเอียด)
-วิชาดอยสุเทพวิทยา
-วิชารู้จักต้นไม้ Tree Doctor
-วิชาเหมืองฝาย ภูมิปัญญาการจัดการน้ำโดยชุมชน
-วิชาไร่หมุนเวียน เกษตรยั่งยืนบนผืนป่าใหญ่
-วิชาสวนผักคนเมือง ขบวนการ Green ranger
-การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
https://drive.google.com/folderview…
.
โรงเรียนสายน้ำบางปะกงที่รัก (รายละเอียด)
-วิชาออกแบบ (ห้องเรียน Permaculture เกาะลัด)
-วิชาสามน้ำ (ห้องเรียนวิชานาขาวัง วิถีเขาดิน)
-วิชาจาก (ห้องเรียนป่าจาก)
https://drive.google.com/folderview…
.
ติดตามข้อมูลและเรียนรู้ไปกับเราได้ที่ เพจ Feel Trip https://www.facebook.com/FeelTripTH/
#สสย #สาธารณศึกษา #FeelTrip #เรียนรู้อะไรก็ได้ #เรียนรู้ที่ไหนก็ได้