หนังสือของเล่นพัฒนาสมองเด็กอนุบาล

เพราะเรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็ก ที่จะช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ในช่วง 6 ปีแรกของพัฒนาการที่ถือเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาเด็ก
เรื่องเล่นจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่จะละเลย

ขอแนะนำหนังสือ “หนังสือของเล่นพัฒนาสมองเด็กอนุบาล” ของ คุณ พรพิไล เลิศวิชา