เล่นเรียนรู้ ครูเมืองคง

27 ส.ค. 56 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กผ่านพื้นที่สร้างสรรค์ ณ โรงเรียนเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

กระบวนการครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม Play Day ให้กับคณะครูโรงเรียนเมืองคง เพื่อที่ครูจะได้เข้าใจถึงธรรมชาติของเด็ก และประโยชน์ในการเล่นของเด็กๆ ร่วมทั้งได้ร่วมกันวางแผน วางเป้าหมายร่วมในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในโรงเรียน เพื่อประโยชน์ต่อเด็กๆ และคนในชุมชน