รู้ทันโปรโมชั่นค่าโทร ฮัลโหลต้องไม่เกิน 99 สตางค์

รู้ทันโปรโมชั่นค่าโทร ฮัลโหลต้องไม่เกิน 99 สตางค์

กสทช.ออกประกาศเรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 บังคับใช้วันที่ 4 เมษายน 2555

สาระสำคัญ ให้บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ในตลาดลดค่าบริการลงเหลือนาทีละไม่เกิน 99 สตางค์ หากฝ่าฝืนปรับวันละ 100,000 บาท ยิ่งมีลูกค้ามากต้นทุนค่าบริการยิ่งถูก และเมื่อผู้ให้บริการรายใหญ่ลดค่าบริการลงจะทำให้ผู้ให้บริการรายเล็กต้องแข่งขันเรื่องของราคาเช่นกัน ประโยชน์จึงตกอยู่กับผู้ใช้บริการ

  1. ทำให้ใช้บริการในราคาที่เป็นธรรมและถูกลง
  2. ทำให้ค่าไอซี (ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) มีอัตราถูกลงและต่ำกว่า 50 สตางค์/นาที

แต่ถึงแม้จะมีประกาศออกมาทาง กสทช. ก็ยังได้รับเรื่องร้องเรียนการคิดค่าบริการเกิน 99 สตางค์อยู่

เท่าทันและใช้สิทธิ์

  1. พบผู้ให้บริการค่ายไหนคิดเกิน 99 สตางค์ โทรสายด่วน 1200 กสทช.
  2. ถ้า กทค.ตรวจสอบว่าผิดจริง ผู้ให้บริการต้องคืนเงินให้กับผู้ใช้ รวมดอกเบี้ยอีกร้อยละ 15
  3. อ่านข้อมูลที่เครื่องหมายดอกจันทร์ * ให้เข้าใจ

“ร้องทุกข์ 1 ครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง”