รู้ทันคำโตๆของโฆษณา ตอน น้ำบวกลม (ตอนที่ 2)

โฆษณาไม่บอกว่าหวาน แค่ไหน

ข้อมูลของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่นำเสนอใน รายการ Fat Fact ความจริงรอบพุง ออกอากาศทางช่อง ThaiPBS

ไปดูน้ำตาลที่ซ่อนอยู่ในกระป๋องกัน และถ้าดื่มลงไปแล้วจะต้องทำกิจกรรมอื่น ๆ นานแค่ไหนถึงจะเผาพลังงานออกไปได้หมด

  1. “น้ำอัดลมน้ำดำ” 1 กระป๋อง มีน้ำตาล 8.5 ช้อนชา เท่ากับต้องวิ่ง 30 นาที หรือถูบ้าน 75 นาที (เทียบกับเด็กน้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
  2. “น้ำอัดลมน้ำสี” 1 กระป๋อง มีน้ำตาล 10.25 ช้อนชา เท่ากับต้องวิ่ง 45 นาที หรือถูบ้าน 90 นาที (เทียบกับเด็กน้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
  3. “น้ำอัดลมน้ำใส” 1 กระป๋อง มีน้ำตาล 11.5 ช้อนชา เท่ากับต้องวิ่ง 50 นาที หรือถูบ้าน 100 นาที (เทียบกับเด็กน้ำหนัก 30 กิโลกรัม)

“องค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคน้ำตาลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา ส่วนที่เกินมาจากน้ำอัดลมจะไปสะสมเป็นพลังงานสูญเปล่าในร่างกายก่อให้เกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิต เบาหวาน และอ้วนลงพุงนั่นเอง เอ๊ะก่อนดื่มนะครับ ดื่มได้แต่เราต้องดื่มให้เป็น”

อ้างอิงข้อมูล

  • รายการใจดีสู้สื่อ ตอน น้ำอัดลม โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
  • เบื้องหลังขบวนการ 3 กำลังสูง,นิตยสารฉลาดซื้อ ฉบับที่ 146 ,บทสัมภาษณ์ นงนุช ใจชื่นนักวิจัย แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
  • รายการ Fat Fact ความจริงรอบพุง โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)