รู้ทันคำโตๆของโฆษณา ตอน น้ำบวกลม (ตอนที่ 1)

น้ำใส่ลม?

น้ำอัดลม เข้ามาในประเทศไทยนานมากแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำ น้ำตาล

สารให้ความหวานส่วนผสมของสารที่ให้กลิ่นและสี และกรดคาร์บอนิก เป็นส่วนประกอบ มีทั้งประเภทเติมคาเฟอีน เช่น โคล่า ชนิดที่ใช้น้ำตาลเป็นสารให้ความหวาน และชนิดที่ใช้สารทดแทนความหวาน เช่น แอสปาเทม และประเภทไม่มีคาเฟอีน เป็นน้ำอัดลมที่เติมหัวเชื้อกลิ่นน้ำผลไม้ต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเคราะห์

กลยุทธ์การตลาด

  • โฆษณาโดยใช้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์ สร้างบรรยากาศสนุกสนาน
  • น้ำอัดลมขวดละ 10 บาท จะมีค่าโฆษณาเฉลี่ย 3 บาท
  • สร้างแบนด์ให้เกิดการจดจำ ทั้งโฆษณาที่โต๊ะและป้ายในร้านอาหาร แจกของพร้อมติดโลโก้ เพื่อให้จดจำ
  • ชิงโชค สะสมแลกของ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
  • สร้างค่านิยมความทันสมัยไม่ดื่มไม่ทันสมัย

อ้างอิงข้อมูล

  1. รายการใจดีสู้สื่อ ตอน น้ำอัดลม โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
  2. เบื้องหลังขบวนการ 3 กำลังสูง,นิตยสารฉลาดซื้อ ฉบับที่ 146 ,บทสัมภาษณ์ นงนุช ใจชื่นนักวิจัย แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
  3. รายการ Fat Fact ความจริงรอบพุง โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)