ใจดีสู้สื่อ”อาหาร ขนม”

ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่จะนิยมซื้อสินค้าหรืออาหาร ตามโฆษณาทางทีวี โดยไม่ทราบถึงวิธีการ หรือกระบวนการในการโฆษณา ว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใดเมื่อเราบริโภคสินค้านั้นๆ

  1. โฆษณานั้นมีผลกระทบอย่างมากมายต่อ พฤติกรรมการเลือกซื้อและการบริโภคอาหารนั้นๆ ของเด็ก
  2. เด็กที่ให้ความสนใจโฆษณาทางทีวีจะพยายามชักชวนพ่อแม่ให้ซื้อสินค้าในซูเปอร์มาเก็ตมากขึ้น
  3. เทคนิควิธีในการทำภาพเพื่อการโฆษณาล้วนมีจุดประสงค์หลักคือดึงดูดคนให้ซื้อ
  4. สิ่งที่เห็นในภาพนั้นไม่ใช่ของจริงทั้งหมด เขามีการคิด มีการวางแผนมาแล้วว่าทำอย่างไรเพื่อให้หน้าตาดูดี ให้เราอยากซื้ออยากกิน
  5. สินค้าบางตัวถึงกับมีการเอาดารานักร้องที่เป็นที่ชื่นชอบมาช่วยดึงดูด เรียกว่าเป็นพรีเซ็นเตอร์
  6. ใช้พรีเซนเตอร์เป็นนักร้องนักดนตรีแสดงท่าเอร็ดอร่อยเวลารับประทาน เพื่อกระตุ้นความอยาก และเห็นเป็นตัวอย่างที่เด็กๆ อยากทำตาม
  7. นอกจากโฆษณายังมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การแจกให้ชิมฟรี การสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก เพื่อให้เกิดความรู้สึกดีกับแบรนด์นั้นๆ เมื่อต้องการบริโภคก็จะนึกถึงแบรนด์นั้นๆ ขึ้นมาทันที

ต้องบอกลูกหลานนะว่า..สิ่งที่เห็นในภาพนั้นไม่ใช่ของจริงทั้งหมด อย่าหลงไปกับโฆษณา เลือกอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ ราคาสมเหตุผล ไม่จำเป็นต้องไปซื้ออาหารที่เห็นในโฆษณาที่ราคาแพงเพราะต้องจ่ายค่าโฆษณาที่แพงนั่นเอง