เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์

ภายใต้แนวคิดหลัก สามธรรม “ธรรม ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม” เป็นหัวใจหลักของการดำเนินชุมชนโหล่งฮิมคาว ก่อให้เกิด ย่านสร้างสรรค์ ที่ผสมผสานระหว่างต้นทุนเก่ากับสิ่งใหม่ๆ

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

กันยายน 2019
1 2 3 4 5 29