PLAYDAY วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก

เพราะการเล่นสำคัญ…..เราจึงอยากชวนทุกคนมาเล่น 2 วันนี้เราชวนคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆ วางมือถือ วางงาน วางกระเป๋านักเรียนแล้วออกมาเล่นด้วยกัน เราเชื่อว่าการเล่นคือจุดเริ่มต้นเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความสุข เราได้เห็นภาพครอบครัวช่วยกันต่อบล๊อคไม้ ภาพคุณพ่อจับไม้โถกเถกให้ลูกเดินโดยมีคุณแม่คอยให้กำลังอยู่ใกล้ๆ

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

กันยายน 2019

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์

ภายใต้แนวคิดหลัก สามธรรม “ธรรม ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม” เป็นหัวใจหลักของการดำเนินชุมชนโหล่งฮิมคาว ก่อให้เกิด ย่านสร้างสรรค์ ที่ผสมผสานระหว่างต้นทุนเก่ากับสิ่งใหม่ๆ

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

กันยายน 2019

การวิจัย เรื่องรู้เท่าทัน ละคร ไทย สรุปผลการวิจัยเบื้องต้น

โครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย” ศูนย์การเรียนรู้เท่าทันสื่อ สนับสนุนโดย แผนงานสื่อสร้างสุขภาวเยาวชน (สสย.)

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

กันยายน 2015