ผู้จัดการ สสย.พอใจ 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์

ผู้จัดการ สสย.พอใจ 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์

ครม.เห็นชอบตั้ง 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ‘เข็มพร วิรุณราพันธ์’ เผยเครือข่ายพอใจ ทุกคนล้วนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หวังร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ตาม กม. สร้างนวัตกรรมสื่อใหม่ ชี้สเปค ผจก.กองทุนฯ ต้องมีวิสัยทัศน์ บริหารเก่ง
ประกาศใช้แล้ว พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศใช้แล้ว พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

26 มี.ค. 2558 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
ผ่านพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผ่านพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยสาระสำคัญของ พรบ. ฉบับนี้ให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
องค์กรด้านเด็กเยาวชน บุกสภา คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ

องค์กรด้านเด็กเยาวชน บุกสภา คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ

องค์กรด้านเด็กเยาวชน บุกสภา คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ หวั่นกระทบต่อกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่พึ่งผ่าน สนช. ไปเข้าทางนายทุน

รู้จัก พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ

สื่อเผยแพร่ Multimedia