การวิเคราะห์ความรุนแรงในรายการโทรทัศน์ ปี 2551

งานวิจัยโดย ผศ.ลักษมี คงลาภ มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิต
สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน