กิจกรรม

กิจกรรม สสย.

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มิถุนายน 2021

หุ่น…สร้างคน

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนจัดงาน “เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 (Harmony World Puppet Carnival Bangkok Thailand 2014)” วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2557 รอบเกาะรัตนโกสินทร์ สนามหลวง และศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับเทศกาลหุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง หุ่นนานาชาติ หุ่นไทยรวม 165 คณะจาก 80 ประเทศทั่วโลก

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มีนาคม 2020

กิจกรรมเครือข่าย