#สาธารณศึกษา ลงเยี่ยมพื้นที่ #Feeltrip Action Project

#แปลงผักนุ้ยๆ #ผักก่อน ของครูตอและด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปากหรา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ทำสวนปลูกผักปลอดสาร สร้างห้องเรียนสีเขียว ในพื้นที่บ้านคลองยวน อ.เหนือคลอง
พาน้องนักเรียนมาทดลองปลูกผัก ทำปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
และจดบันทึกไดอารี่ ความรู้สึกของตัวเองและการเปลี่ยนแปลงของผักที่ปลูก
สร้างการเรียนรู้การพึ่งพาตัวเองด้านอาหารเมื่อยามวิกฤติโควิดให้กับเด็กและชุมชน