หุ่น…สร้างคน

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนจัดงาน “เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 (Harmony World Puppet Carnival Bangkok Thailand 2014)” วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2557 รอบเกาะรัตนโกสินทร์ สนามหลวง และศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับเทศกาลหุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง หุ่นนานาชาติ หุ่นไทยรวม 165 คณะจาก 80 ประเทศทั่วโลก

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มีนาคม 2020

PLAYDAY วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก

เพราะการเล่นสำคัญ…..เราจึงอยากชวนทุกคนมาเล่น 2 วันนี้เราชวนคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆ วางมือถือ วางงาน วางกระเป๋านักเรียนแล้วออกมาเล่นด้วยกัน เราเชื่อว่าการเล่นคือจุดเริ่มต้นเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความสุข เราได้เห็นภาพครอบครัวช่วยกันต่อบล๊อคไม้ ภาพคุณพ่อจับไม้โถกเถกให้ลูกเดินโดยมีคุณแม่คอยให้กำลังอยู่ใกล้ๆ

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

กันยายน 2019

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์

ภายใต้แนวคิดหลัก สามธรรม “ธรรม ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม” เป็นหัวใจหลักของการดำเนินชุมชนโหล่งฮิมคาว ก่อให้เกิด ย่านสร้างสรรค์ ที่ผสมผสานระหว่างต้นทุนเก่ากับสิ่งใหม่ๆ

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

กันยายน 2019
1 2 3 16