สาธารณศึกษา #Feeltrip ลงเรียนรู้พื้นที่บางปะกง กับโรงเรียนสายน้ำบางปะกงที่รัก

เปิด 5 ห้องเรียนชุมชน ในวันที่ 4-6 กันยายน 2563 คือ
-วิชาใคร่ครวญ ห้องเรียนตลาดสนามจันทร์ (ผ่านทางออนไลน์ในวันที่ 4 ก.ย.)
-ห้องเรียนวิชาจาก เรียนรู้ประโยชน์ของต้นจาก จากรากสู่ใบ
-ห้องเรียนวิชาสามน้ำ นาขาวัง การทำนาข้าวที่เลี้ยงกุ้ง ปู ปลาได้ในที่เดียวกัน
-ห้องเรียนวิชาอาบป่า เดินเขาดงยาง ศึกษาความเป็นอยู่ของธรรมชาติกับการใช้ชีวิตของผู้คน
-ห้องเรียนเกาะลัด permaculture พื้นที่การเกษตรที่ทำด้วยความเข้าใจในสภาพแวดล้อม
และมีน้องๆ นักศึกษาจากสาขาการละครเพื่อพัฒนาชุมชน มาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน สามารถติดตามการสะท้อนการเรียนรู้ของชาว feeltrip ได้ที่แฮชแท็ก