เท่าทันโลกดิจิทัล ด้วยนิทานภาพและการ์ตูน สร้างสรรค์ ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล”

วันนี้ (7 ตุลาคม 2560) เวลา 10.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) ในงานเปิดตัวหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” จำนวน 10 เรื่องจากการสร้างสรรค์ของนักเขียนการ์ตูนชื่อดังคุณโอม รัชเวทย์ (ทีมสร้างสรรค์การ์ตูนคุณทองแดง) รวมทั้ง คุณอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ คุณจีรพงษ์ ศรนคร คุณพาณี อิทธิบำรุงรักษ์ คุณอินทรายุธ เทพคุณ คุณวิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ คุณณรงค์ จรุงธรรมโชติ คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา คุณสละ นาคบำรุง คุณสมบัติ คิ้วฮก นักการ์ตูนทั้ง 10 ท่านได้มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ จัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และเครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พร้อมกับการเสวนา ชวนคิดชวนคุย “อนาคตเด็กไทย…ในโลกดิจิทัล ” จากเหล่านักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กกับสื่อ อาทิ รศ. ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ นักวิชาการด้านการพัฒนาสื่อเด็กและเยาวชน รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ หัวหน้าพัฒนาหน่วยพัฒนาการเด็ก รพ.รามาธิบดี และคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน มาร่วมเปิดมุมมองสถานการณ์และความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในโลกยุคดิจิทัล พ่อแม่ครอบครัวต้องเตรียมตัวและทำอะไรบ้างเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโลกดิจิทัล และการนำการ์ตูนมาเสริมการอ่านการรับรู้ เท่าทันโลกดิจิทัล

นอกจากนี้ภายในงานได้มอบชุดหนังสือนิทานภาพและการ์ตูนชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” ให้กับเครือข่ายภาคีในการสร้างสรรค์สื่อดีให้กับสังคม อาทิ เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายศูนย์เด็กเล็ก กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ เครือข่ายห้องสมุดเคลื่อนที่ในชุมชน เป็นต้น เพื่อหวังสื่อสาร และนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ผ่านนิทานภาพ และหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหามุ่งให้ผู้อ่านเรียนรู้และตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อใหม่ มีความรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผลิตสื่อที่มีประโยชน์สังคมต่อไป

ผู้สนใจ สามารถติดตามอ่านการ์ตูนทั้ง 10 เล่ม ได้ฟรี โดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เท่าทันสื่อของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน