เพลงเด็ก “ตะลุกตุ๊กแก”

บทเพลงสำหรับเด็ก เพื่อการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเบิกบานตามวัย

เพลงเป็นสิ่งที่พิเศษตรง เมื่อได้ร้อง ได้ฟัง จะซึมซับเข้าไปอยู่ในจิตใจได้โดยไม่รู้ตัว

หากใช้ให้ดีก็สามารถเป็นสื่อกลางในการขัดเกลาเด็กของพ่อแม่และครู

ที่นำมาใช้ช่วยอบรมให้เด็กเป็นคนที่มีจิตใจดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีพฤติกรรมที่ดี และมีความรักให้แก่ผู้อื่น ไม่ได้มีความรักให้แก่ตัวเองเพียงอย่างเดียว เพลงเพื่อเด็กจึงเป็นเพลงที่นำมาใช้ในการปูพื้นฐานสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

เพลง ตะลุกตุ๊กแก

เพลง มึนหัวตึ้บ

เพลง ลูกลิง ลูกรัง

เพลง มดยักษ์ ช้างแคระ

เพลง ดีที่ได้ทำ

เพลง เด็กๆ ชอบนก