มีปัญหาการใช้สื่อร้องเรียนได้

ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์อย่างเรา จะร้องเรียนอย่างไรให้ข้อมูลครบถ้วน เพื่อให้ สำนักงาน กสทช. จัดการแก้ไขปัญหาได้