ตลาดนัดมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เปิดตลาดนัดมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำเสนอผลงาน นิทรรศการ สร้างแรงบันดาลใจสร้างเด็กให้มีภูมิคุ้มกันตามแนวคิด 3 ดี

9 มิ.ย. สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำเสนอผลงาน นิทรรศการ สรุปประสบการณ์ความรู้ จากการนำแนวคิด3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) ไปปรับประยุกต์ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 200 ศูนย์ทั่วประเทศ

การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ครูผู้แลเด็ก รวมถึงการนำเสนอแนวคิด ชุดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อีกท้ังเป็นการเผยแพร่ แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างกลไกการทำงาน พัฒนาเด็กและองค์ความรู้ร่วมกัน

นายพศุตม์ เกิดศรีพันธ์ คุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนพิทักษา เขตบางพลัด ผู้คิดค้น PVC แคน ซึ่งประยุกต์ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว มาทำเครื่องดนตรี ไล่เสียงโน้ตดนตรีโด เร ซึ่งเด็กๆชอบเล่นกันมาก

“การประยุกต์ใช้ ทำให้เราสามารถทำของให้เด็กๆเล่นได้ และเครื่องดนตรีชนิดนี้ให้เสียงที่เพราะและเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยิน เด็กจะชอบมาตี แม้จะไม่เป็นเพลงแต่เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้เรื่องเสียง การจับไม้ตีว่าควรจับแบบไหน อย่างไร ตีแรงขนาดไหนเพื่อให้เสียงออกมา”

นอกจากการประยุกต์สิ่งของรอบตัวแล้ว ด้านนางอัจฉรา ณ น่าน คุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าฟ้าใหม่ จ.พะเยา ได้นำศิลปะพื้นบ้านของชนเผ่าลื้อ อย่างการกล่อมเด็กมาสอนเด็กๆในศูนย์ ให้เด็กๆเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมตัวเอง รวมถึงยังให้เด็กๆได้แต่งกายพื้นเมืองในทุกวันศุกร์เพื่อสร้างความภูมิใจในชนเผ่าตัวเอง

“เราให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมาสอนการกล่อมเด็กให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน ให้เด็กๆได้เรียนรู้รากวัฒนธรรมของตัวเอง เพราะเราสอนเขาตั้งแต่เล็กๆ ทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งอื่นๆที่จะเข้ามา” คุณครูกล่าว