สสย.จับมือ ม.แม่โจ้ ทำ MOU การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 13.00 น. คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

และ อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในสถาบันอุดมศึกษา