สสย.ร่วมเวทีเสวนา เด็กไทย 4.0 ออนไลน์ร้ายหรือดีขึ้น?

21 ธ.ค. 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ในการนี้ทางคณะติดตามการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพมติเด็กกับสื่อ

ซึ่ง สสย.ร่วมเป็นคณะทำงานฯ อยู่ด้วยได้จัดเวทีเสวนา เด็กไทย 4.0 ออนไลน์ร้ายหรือดี? ขึ้น ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ประกอบการทั้ง 3 ค่าย (ทรู ดีแทค เอไอเอส) ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน